Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 sierpinia 2018, Konstancja, Emilia, Julian

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

O udostępnianiu informacji gospodarczych

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych reguluje problematykę wymiany informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów.
 
Pośrednictwem w udostępnianiu informacji gospodarczych zajmują się biura informacji gospodarczej, których przedmiotem działalności jest przyjmowanie informacji gospodarczej od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji.
Informacje gospodarcze  dotyczące:
1.    podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
2.    osoby fizycznej,
3.    osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
4.    zobowiązania pieniężnego,
5.    posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem
mogą być przekazywane do biura pod warunkiem wcześniejszego zawarcia w formie pisemnej umowy o ich udostępnianie.

Wierzyciel może przekazać do biura informację gospodarczą o zobowiązaniu konsumenta wyłączenie wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

·    zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym,
·    łączna kwota zobowiązań konsumenta wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;
·    upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura,
·    nie upłynęło 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania.

Wierzyciel może przekazać do biura informację gospodarczą o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

·    zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym,
·    łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;
·    upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura.

Poza w/w przypadkami wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

·    zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym,
·    upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym pisma zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura
·    wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie,
·    nie upłynęło 10 lat od dnia stwierdzenia zobowiązania prawomocnym orzeczeniem sądu.

Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych przez biuro. Dostęp do informacji dłużnika będącego konsumentem jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Wykaz Biur Informacji Gospodarczej prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju: https://miir.bip.gov.pl/biura-informacji-gospodarczej/wykaz-biur-informacji-gospodarczej-i-ich-adresow.html

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.