Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 stycznia 2018, Anastazy, Wincenty, Wiktor

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Metropolia - od 1 stycznia wspólne bilety i większa elastyczność podróżowania

Wspólne bilety jednorazowe oraz darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 lat. To dwie najważniejsze zmiany, integrujące taryfy KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

O informowaniu o cenach towarów i usług

Ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Jest to ujęcie ceny, jakie nadaje jej w szczególności art. 535 § 1 kodeksu cywilnego. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeśli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

Cena uwidaczniana przez sprzedawcę zgodnie z art. 4 ustawy ma być ceną całkowitą brutto. Nie jest więc dopuszczalne oznaczanie ceny netto wraz z informacją, że należy do niej doliczyć określoną stawkę podatku. Takie oznaczenie ceny nie posiadałoby bowiem waloru jednoznaczności i ewidentności .

Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową, a więc określoną pozycję w zbiorczym zestawieniu cen za szereg usług (rzadziej towarów), uwzględniającym różnice pomiędzy nimi. Za cenę jednostkową towaru lub usługi ustawa uznaje cenę ustaloną za jednostkę określonego towaru lub usługi, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Konsument ma uprawnienie do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej, jeżeli zachodzą rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę.

W przypadku obniżki ceny uwidacznia się także informację o przyczynie jej wprowadzenia.

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.