Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
15 listopada 2018, Amelia, Albert, Leopold

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rozbark - budowa promenady wchodzi w decydujący etap

Widać już pierwsze efekty prac, jakie realizowane są na Rozbarku. To właśnie tam w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji MZZiGK w Bytomiu realizuje inwestycję wartą około 12 mln zł. Jednym z jej elementów jest budowa promenady po dawnej kolei wąskotorowej, która ma połączyć ul. Pszczyńską z ul. Alojzjanów.

Żurawie na Łużyckiej. Trwa budowa nowej strażnicy

Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej strażnicy oraz ceremonia podpisania aktu erekcyjnego przypieczętowały dziś /13 listopada/ realizację ogromnej i wyczekiwanej nie tylko przez bytomskich strażaków inwestycji przy ul. Łużyckiej.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

O kredycie konsumenckim

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w innej walucie.
 
Zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, także zasady ochrony interesów konsumentów oraz obowiązki przedsiębiorcy udzielającego takiego kredytu reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Za umowę o kredyt konsumencki  uważa się w szczególności:
-    umowę pożyczki,
-    umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
-    umowę o odroczenie konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do spełnienia świadczenia – są to np. wszelkie umowy o limit lub debet w rachunku oszczędnościowo-kredytowym, umowa o kartę kredytową,
-    umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia np. umowy wiązane zawierane przy zakupie jakiegoś towaru lub usługi,
-    umowę o kredyt odnawialny.

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od jej zawarcia. Natomiast, jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawierała wszystkich elementów obowiązkowych wynikających z ustawy, to konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dostarczenia wszystkich obowiązkowych informacji.

Po odstąpieniu od umowy konsument niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, musi zwrócić kredytodawcy udostępnioną mu kwotę kredytu wraz z odsetkami. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia zwrotu środków wypłaconych z kredytu.

Przy zawarciu umowy kredytodawca jest zobowiązany  wręczyć  konsumentowi, na trwałym nośniku, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska /nazwy/ i adresu zamieszkania /siedziby/.


Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada obowiązki informacyjne na kredytodawcę i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy. Informacje mają być przekazywane konsumentowi na formularzu informacyjnym według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy o kredycie konsumencki.

Więcej informacji na stronach: www.uokik.gov.pl,  www.rf.gov.pl.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.