Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 maja 2018, Filip, Paulina, Marianna

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

O czym warto wiedzieć

Każdy towar musi być zaopatrzony w informacje w języku polskim, które umożliwią dokonanie wyboru tj. oznaczenie nazwy producenta i nazwy towaru, informacje o jego cechach użytkowych, częściach składowych itd. Sprzedawca ma obowiązek wydać wraz z zakupionym towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia, jak również sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji, montażu, tzn. to, co jest niezbędne do prawidłowego korzystania z towaru.

Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku. Towar wystawiony do sprzedaży detalicznej ma mieć uwidocznioną cenę oraz cenę jednostkową towaru w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości umożliwiający porównanie cen. Produkt wybrany przez konsumenta nie może nagle zdrożeć w drodze między półką a kasą.

W przypadku rozbieżności co do ceny oferowanego towaru konsument ma prawo do żądania sprzedaży po cenie najkorzystniejszej. Wystawienie towaru na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Sprzedawca nie może odmówić wydania konsumentowi oferowanego towaru, jeżeli konsument przyjmuje ofertę. Obuwie przeznaczone do sprzedaży powinno być odpowiednio oznakowane. Powinno zawierać informację z jakiego materiału wykonano poszczególne części obuwia takie jak wierzch, podszewka z wyściółką, spód.

Oznakowanie obuwia przeznaczonego dla konsumentów wykonuje się w formie: stempli, wytłoczeń, druków, wszywek, naszywek, naklejek lub tasiemek, trwale przymocowanych do obuwia. Reklamację usług telekomunikacyjnych można wnosić pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, sporządzonego przez jednostkę przyjmującą reklamację, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość.

Odpowiedzi na reklamację operator udzieli w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez dostawcę usług telekomunikacyjnych odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji. W przypadku otrzymania niezamówionego towaru konsument niema obowiązku za niego zapłacić. Spełnienie świadczenia niezamówionego następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań.

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.