Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
16 grudnia 2018, Albina, Zdzislaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom z natury zielony

„Bytom. Z natury zielony” – tak nazywa się  fanpage na Facebooku poświęcony zielonej stronie miasta. Tu miłośnicy ekologii mogą dzielić się uwagami na temat przyrody i dowiedzieć się, gdzie warto spędzić wolny czas.

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew Data publikacji: 1 lutego 2017Brak konieczności starania się o zezwolenie na wycinkę drzew? Tak, ale  nie dla wszystkich. W tym roku znowelizowano ustawę o ochronie przyrody oraz ustawę o lasach. Zmiany w przepisach dotyczą wydawania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów. Jedną z nich jest brak konieczności wydawania zezwoleń dla osób fizycznych, właścicieli nieruchomości, którzy usuwają drzewa lub krzewy z powodów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 
Należy tu wyraźnie podkreślić, że osoby fizyczne mające inne tytuły prawne do nieruchomości, z której chcemy usunąć drzewa lub krzewy, takie jak umowa dzierżawy (jak np. w przypadku działkowiczów)  najmu, użyczenia, służebność, itd. nie upoważniają do usuwania ich bez zezwolenia.  Wówczas musimy uzyskać zgodę – mówi Maciej Koźmiński, kierownik Wydziału Komunalnego UM.

Jakie drzewa można usunąć bez pozwolenia?
Nie będzie potrzebne zezwolenie w przypadku, gdy chcemy usunąć: krzew albo krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25m2, drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Tak więc jeśli drzewo lub krzewy posiadają  powyższe wymiary to mogą być usunięte bez zezwolenia. W tym przypadku nie ma znaczenia tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, prowadzenie lub nie działalności gospodarczej, czy też statut podmiotu zarządzającego terenem – tłumaczy Maciej Koźmiński.

Pomnik przyrody – tylko z pozwoleniem

Należy jednak podkreślić, że nowelizacja ustawy nie zwalnia z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej. Jeśli na naszej działce rośnie pomnik przyrody, np. stuletni dąb, nie można go wyciąć. Konieczne jest przeprowadzenie procedury, związanej ze zniesieniem formy ochrony przyrody, uzgadnianej z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska) – mówi Maciej Koźmiński.
Warto dodać, że nowelizowana ustawa daje gminom możliwość zarządzania zielenią poprzez przepisy w formie aktu prawa miejscowego, które mogą regulować kolejne wyłączenia z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów, określać wysokość opłat oraz  katalog zwolnień z konieczności ponoszenia opłaty za usuwanie drzew i krzewów.

Zadbaj  o Naturę 2000
W obszarach Natury 2000 nie ma z góry narzuconych zakazów i obowiązuje jedna, fundamentalna zasada: nie pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Badając wpływ planowanej wycinki na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, pomocne będą plany zadań ochronnych ustanawiane dla tych obszarów. Ma to duże znaczenie, w szczególności w przypadku obszarów specjalnej ochrony ptaków. Usuwanie zieleni w tych obszarach może się bowiem wiązać z uszczupleniem miejsc lęgów, żerowania, odpoczynku na trasach przelotu itp.

Opłaty z tytułu usuwania drzew i krzewów
W zakresie opłat za usunięcie drzew/krzewów od 1 stycznia 2017 r. są one ustalane jako wynik mnożenia obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm i stawkę opłaty, która nie może być wyższa od 500 zł. W przypadku krzewów ustala się ją mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty, która nie może być wyższa od 200 zł. W tym zakresie ustawodawca, jak wspomniano powyżej dał możliwość określania radom gmin własnych stawek. 

Wyciąłeś – zasadź nowe
Przy nowelizacji przepisów usunięto możliwość nienaliczania opłaty z tytułu usuwania drzew/krzewów przez osoby fizyczne. Z tego przepisu korzystano w momencie wydawania zezwoleń dla osób fizycznych, bez względu na posiadany przez nie tytuł prawny do terenu, na którym znajdowały się drzewa czy krzewy. Zmiany te oznaczają teraz konieczność naliczenia opłat, które wnioskodawca uiści w formie pieniężnej albo wykona tzw. nasadzenia nowych drzew/krzewów rekompensujących utratę ze środowiska tych, które zostaną usunięte.
 
Zwolnienia z opłat
Ponadto ustawodawca powiększył katalog zwolnień ustawowych od naliczania opłat o kilka przypadków. Chodzi to o drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
120     cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew - w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zwolnienie od opłat dotyczy też usuwania krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, który z nieużytku ma zmienić swoje przeznaczenie zgodnie z wytycznymi określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pamiętaj o roli drzew w mieście
Drzewa są naturalnymi regulatorami temperatury, zacieniając w upalne lato chodniki i jezdnie czy place. Dzięki nim osoby starsze są mniej narażone na udary cieplne, a klimatyzatory zużywają mniej energii do chłodzenia pomieszczeń. Drzewa są również osłoną przed wiatrami, hałasem i pyłami. Poprawiają retencję wody i zwiększają wilgotność powietrza. Pochłaniają dwutlenek węgla, dając w zamian tlen. Są również domem dla różnych gatunków zwierząt ubogacających miejski biosystem. Dbajmy więc o drzewa, gdyż nie tylko cieszą nasze oczy, poprawiają samopoczucie, ale mają duży wpływ na nasze zdrowie - mówi Maciej Koźmiński.


Autor: AK
Zdjęcia: Wojciech Sokolnicki

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.