Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 września 2017, Tekla, Boguslaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Rodzina na zakręcie. Będzie kolejna kampania w Bytomiu

Bytom przygotowuje się do drugiej odsłony projektu „Drogowskaz dla rodzin” dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tym razem duży nacisk położony będzie na budowanie relacji pomiędzy opiekunami w rodzinach.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1255 z późn. zm.) na terenie Bytomia funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jego celem jest nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występującej bariery finansowej do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Kto może skorzystać z punktów darmowej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
-    której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
-    która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.),
-    która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 693),
-    która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205, poz. 1203),
-    która nie ukończyła 26 lat,
-    która ukończyła 65 lat,
-    która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 
 technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
-    która jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
-    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
-    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
-    podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
-    z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
-    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania 
do rozpoczęcia tej działalności.

W 2017 r. na terenie miasta Bytomia działa siedem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
W trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcy prawni i adwokaci wskazani odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką.

Kolejne cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert – Fundację Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bajana 1 . W punktach prowadzonych przez organizację pozarządową porad udzielają adwokaci, radcy prawni, aplikanci radcowscy oraz aplikanci adwokaccy.


Czytaj więcej na stronie Ministerstwa SprawiedliwościNasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.