Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 listopada 2017, Albert, Janusz, Konrad

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1255 z późn. zm.) na terenie Bytomia funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jego celem jest nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występującej bariery finansowej do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Kto może skorzystać z punktów darmowej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
-    której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
-    która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.),
-    która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 693),
-    która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205, poz. 1203),
-    która nie ukończyła 26 lat,
-    która ukończyła 65 lat,
-    która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 
 technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
-    która jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
-    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
-    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
-    podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
-    z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
-    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania 
do rozpoczęcia tej działalności.

W 2017 r. na terenie miasta Bytomia działa siedem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
W trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcy prawni i adwokaci wskazani odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką.

Kolejne cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert – Fundację Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bajana 1 . W punktach prowadzonych przez organizację pozarządową porad udzielają adwokaci, radcy prawni, aplikanci radcowscy oraz aplikanci adwokaccy.

Oferta realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Prezydenta Bytomia


Czytaj więcej na stronie Ministerstwa SprawiedliwościNasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.