Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 września 2018, Tomasz, Maurycy

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

800 nowych mieszkań powstanie w Bytomiu

Budowę ponad 800 nowych mieszkań w Bytomiu zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny (KT)

Kontrakt terytorialny jest kolejnym instrumentem partnerstwa i koordynacji działań ukierunkowanych terytorialnie, wprowadzonym w „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie” i stanowiącym rozwinięcie koncepcji kontraktu wojewódzkiego, realizowanego w perspektywie 2007-2013.

Instrument ten ma służyć koordynacji działań prorozwojowych podejmowanych przez rząd i samorząd województwa w latach 2014-2020, ukierunkowanych na wspólne osiąganie celów wyznaczonych w stosunku do określonego terytorium poprzez odejście od silnie scentralizowanego modelu sprawowania władzy na rzecz wzmocnienia wielopoziomowego systemu zarządzania. Dodatkowo będzie pełnił funkcję dokumentu regulującego przepływy środków z budżetu państwa do samorządów województw na finansowanie programów służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności opracowywanych przez zarząd województwa.

Dokument ten będzie obejmował działania realizowane na poziomie krajowym (przez poszczególne resorty wskazane w kontrakcie terytorialnym) oraz na poziomie regionalnym (działania, które realizują różne jednostki samorządu terytorialnego – województwo, powiat, gmina).

Kontrakt terytorialny będzie umową zawartą pomiędzy rządem a samorządami poszczególnych województw wskazującą:

 • wspólnie uzgodnione cele rozwojowe dotyczące danego województwa,
 • przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa,
 • źródła ich finansowania (krajowe środki publiczne, środki unijne, środki jednostek samorządu terytorialnego),
 • sposoby koordynacji i realizacji przedsięwzięć.

Instrument ten ma zapewnić większe dostosowanie interwencji sektorowej do potrzeb regionalnych poprzez dopasowanie w drodze negocjacji priorytetów krajowych z oczekiwaniami i uwarunkowaniami regionalnymi oraz włączenie w proces finansowania polityki rozwoju danego obszaru środków dostępnych na poziomie krajowym. Proces formułowania stanowisk na szczeblu rządowym i samorządowym obejmuje opracowanie mandatu negocjacyjnego po stronie rządowej i po stronie samorządowej. W wyniku negocjacji powstaje wspólna wizja rozwoju dotycząca danego terytorium, lista przedsięwzięć priorytetowych niezbędnych dla jej realizacji oraz zobowiązania umawiających się stron. Za koordynację całości procesu negocjacji kontraktu po stronie rządowej odpowiada minister właściwy ds. infrastruktury i rozwoju, a po stronie samorządowej odpowiada marszałek województwa.

Finalnym produktem negocjacji kontraktu terytorialnego będzie lista przedsięwzięć planowanych do realizacji na terenie danego województwa, koniecznych do jego rozwoju, o strategicznym znaczeniu dla rozwoju kraju.

W województwie śląskim przygotowywana jest lista projektów ważna z punktu widzenia rozwoju regionu, która będzie przedmiotem negocjacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Dokument zawiera wykaz wstępnie zidentyfikowanych przedsięwzięć i będzie przedmiotem dalszych prac i negocjacji. Propozycjami strategicznych przedsięwzięć planowanych do realizacji na terenie Bytomia rekomendowanych do objęcia kontraktem (według drugiej wersji Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego z 17.12.2013 r.) są następujące projekty:

 • „Bytomska Centralna Trasa Północ – Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej” (Beneficjent - Miasto Bytom);
 • „Budowa połączenia autostrady A1 i A4 – etap I – zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów i Bytom od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II” (Beneficjent - Miasta: Bytom, Chorzów, Katowice);
 • „Organizacja Śląskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworów i Medycyny Fizykalnej” (Beneficjent - Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu);
 • „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” (Beneficjent - Tramwaje Śląskie SA).

  Zgodnie z przyjętym trybem prac, w grudniu 2013 r. Mandat Negocjacyjny Województwa Śląskiego został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju celem poddania go konsultacjom międzyresortowym przed rozpoczęciem właściwego procesu negocjacji.

  Kotrakt Terytorialny podpisany


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.