Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 stycznia 2019, Marian, Jan, Antoni

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Komunikat nr 16

Komunikat NR 16 w sprawie SIO

Przypominamy, że środki na realizację zadań oświatowych (np. wynagrodzenia i prowadzenie szkół) są przekazywane częściowo z budżetu państwa w postaci subwencji. Subwencja jest obliczana na podstawie danych przekazanych przez Dyrektora w zbiorach SIO. Podanie błędnych i nierzetelnych informacji obniża dochody miasta. W związku z powyższym:

1.    Ulega zmianie sposób przekazywania danych do SIO – spis na dzień 30 września. Zestawienie zbiorcze w formie papierowej i elektronicznej należy złożyć indywidualnie u osoby koordynującej prace danej szkoły po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie. Nośnik elektroniczny powinien być opisany w sposób trwały (nazwa placówki i data złożenia). Na miejscu będzie dokonana weryfikacja danych zawartych w zestawieniu z danymi zawartymi w PABS.
2.    Plik wynikowy eksportu do jednostki prowadzącej należy wysłać pocztą e-mail na adres sio@um.bytom.pl w nieprzekraczalnym terminie 5/10/2011.
3.    W związku z licznymi nieprawidłowościami w bazach SIO przekazywanymi przez szkoły należy bardzo rzetelnie wypełnić wszystkie tabele zgodnie ze stanem faktycznym na dany dzień ze szczególnym uwzględnieniem:
a.    podaniem właściwej nazwy organu prowadzącego (gmina lub powiat)
b.    liczby uczniów ogółem z wyodrębnieniem niepełnosprawności, wczesnego wspomagania,  klas sportowych, klas terapeutycznych, wyrównawczych, przyszpitalnych, mniejszości narodowych, wychowanków internatów szkół artystycznych, uczniów kształcących się w zawodach medycznych i inne zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
4.    Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oznaczanie zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Zmiany te uwzględnia się w tabeli N1 w dwóch pozycjach: planowanie złożenia wniosku.... i deklaracja kończących staż o złożenie wniosku... .
5.    Zobowiązuję dyrektorów do przeszkolenia i objęcia nadzorem osób odpowiedzialnych za wprowadzanie danych do SIO w placówkach i zapoznania się z aktualną instrukcją SIO oraz przepisami prawa w przedmiotowym zakresie.
6.    Na dzień 30 września w zadaniach nauczycieli podajemy godziny nominalne  (nieuśrednione)

Uzupełnienie komunikatu

1.Tabela N2 – tygodniowy wymiar godzin – należy podać wymiar wynikający z art. 42 ust. 3 KN lub z uchwały  nr X/137/11  RM lub uśrednione pensum dla nauczyciela  realizującego  obowiązkowy  tygodniowy wymiar zatrudnienia z 2 lub więcej różnych pensum, zgodnie z
§ 3 ww. uchwały.
2. Tabela – Obowiązki nauczyciela – liczba godzin w mianowniku powinna być równa
 wymiarowi pensum z pola jw., natomiast w liczniku powinny być podane uśrednione wartości godzin realizowane w poszczególnych rodzajach obowiązków.
W przypadku braku godzin ponadwymiarowych wartość ww. ułamka powinien  wynieść 1. Wartość ułamka powyżej 1 stanowi godziny ponadwymiarowe, które należy wpisać w tabeli N2.Marcin Popławski
Naczelnik Wydziału EdukacjiNasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.