Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 maja 2018, Filip, Paulina, Marianna

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu – Etap II

Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu – Etap II


Projekt „Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - Etap II", jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V - Środowisko, Działania 5.2 - Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Beneficjent: Gmina Bytom

Wartość projektu: 3 625 433,33 zł

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 429 611,38 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Projekt jest realizowany na terenie Parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu i obejmuje staw północny wraz z przyległym do niego terenem od strony osiedla przy ul. Olimpijskiej.

Przedmiotem projektu jest usunięcie odpadów stałych (zanieczyszczonych osadów i innych odpadów) zgromadzonych na dnie stawu północnego oraz na terenie wokół niego poprzez likwidację dzikich składowisk odpadów  wraz z rekultywacją tych terenów na cele przyrodnicze. Projekt zakłada przywrócenie parkowi jego walorów przyrodniczych z czasów największej świetności.

W szczególności zakres prac obejmuje:

- czyszczenie i naprawę stawu

- oczyszczenie i przebudowę istniejącej wyspy na stawie

- przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej stawu zapewniającej jego funkcje przyrodnicze

- oczyszczenie terenu wokół stawu

- wykonanie nasadzeń zieleni (w tym wodnej i nabrzeżnej)

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej. W wyniku realizacji projektu powierzchnia terenów atrakcyjnych przyrodniczo wyniesie 5,17 ha.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

logo1.jpg


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.