Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 października 2018, Halki, Filipa, Przybyslawa

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu – Etap II

Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu – Etap II


Projekt „Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - Etap II", jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V - Środowisko, Działania 5.2 - Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Beneficjent: Gmina Bytom

Wartość projektu: 3 625 433,33 zł

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 429 611,38 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Projekt jest realizowany na terenie Parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu i obejmuje staw północny wraz z przyległym do niego terenem od strony osiedla przy ul. Olimpijskiej.

Przedmiotem projektu jest usunięcie odpadów stałych (zanieczyszczonych osadów i innych odpadów) zgromadzonych na dnie stawu północnego oraz na terenie wokół niego poprzez likwidację dzikich składowisk odpadów  wraz z rekultywacją tych terenów na cele przyrodnicze. Projekt zakłada przywrócenie parkowi jego walorów przyrodniczych z czasów największej świetności.

W szczególności zakres prac obejmuje:

- czyszczenie i naprawę stawu

- oczyszczenie i przebudowę istniejącej wyspy na stawie

- przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej stawu zapewniającej jego funkcje przyrodnicze

- oczyszczenie terenu wokół stawu

- wykonanie nasadzeń zieleni (w tym wodnej i nabrzeżnej)

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej. W wyniku realizacji projektu powierzchnia terenów atrakcyjnych przyrodniczo wyniesie 5,17 ha.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

logo1.jpg


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.