Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 października 2018, Halki, Filipa, Przybyslawa

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Jest budżet na 2018 rok

Jest budżet na 2018 rok Data publikacji: 2 stycznia 2018Budżet na 2018 rok przyjęty. Bytomscy rajcowie przegłosowali go większością głosów. Zanim projekt trafił pod obrady, pozytywnie zaopiniowała go Regionalna Izba Obrachunkowa.

Przyjęty budżet to kompromis pomiędzy potrzebami a możliwościami finansowymi gminy – mówi Ewa Tomczak, skarbnik miasta. Przewiduje on wydatki na poziomie 846 mln zł., ale ich wysokość uzależniona będzie wprost od dochodów miasta. Tegoroczny budżet zakłada pozyskanie kwoty dochodów na poziomie niemal 810 mln zł.

Najwięcej pieniędzy w tegorocznym budżecie zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia. Prawie 103 mln zł. zaplanowano na inwestycje w mieście. Środki te stanowią głównie tzw. wkłady własne związane z realizacją zadań, które będą dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym zadania związane z Gminnym Programem Rewitalizacji.

W ramach tych przedsięwzięć zaplanowano do realizacji w tym roku oraz w kolejnych latach m.in. takie zadania jak stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku, rewitalizacja części dzielnicy Bobrek, Rozbarku, Śródmieścia oraz Kolonii Zgorzelec, termomodernizacja szkół i nieruchomości w Śródmieściu, rewitalizacja gmachu Beceku czy miechowickiego zespołu pałacowo- parkowego Thiele – Winclerów.

Zaplanowano również finansowanie innych projektów współfinansowanych z budżetu UE, w tym projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz zadania inwestycyjne realizowane wyłącznie ze środków własnych.

Ze względu na brak wystarczających dochodów umożliwiających zapewnienie realizacji wszystkich wydatków bieżących i inwestycyjnych, zaplanowaliśmy w tegorocznym budżecie przychody z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym przeznaczone na realizację inwestycji
– mówi Ewa Tomczak.

Zaplanowano również spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji, których łączna kwota spłat na ten rok opiewa na prawie 15 mln zł.

Autor: AK
Zdjęcia: Hubert Klimek

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.