Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 sierpinia 2018, Helena, Ilona, Boguslaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Jeśli zakupiłeś produkt niebezpieczny

W przypadku wyrządzenia szkody przez produkt niebezpieczny konsument może dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego tj. art. 415 i następne, jak również na podstawie szczególnych uregulowań zawartych m.in. w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Ustawa z dnia   12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów stanowi podstawową regulację w tym zakresie, ponieważ przede wszystkim zawiera definicję produktu bezpiecznego, którym zgodnie z art. 4 jest „produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego".

Zgodnie z przepisami do obowiązków producenta należy przede wszystkim wprowadzanie do obrotu produktów bezpiecznych. Jest on zobowiązany dostarczać konsumentom informacje:
1.    umożliwiające im ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego lub możliwego do przewidzenia okresu jego używania, jeżeli takie zagrożenia nie są, przy braku odpowiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne;
2.    dotyczące możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Organem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej. Konsumenci mogą przekazywać organowi nadzoru lub Inspekcji Handlowej informacje o niespełnianiu wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz zgłaszać wnioski w sprawie działania nadzoru rynku i kontroli ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów.

Organ nadzoru rejestru produktów niebezpiecznych, gromadzi informacje o produktach, które nie spełniają ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz krajowego systemu informacji o produktach niebezpiecznych, którego zadaniem jest szybkie informowanie zainteresowanych instytucji oraz konsumentów o produktach niebezpiecznych. Działa również prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia krajowy system monitorowania wypadków konsumenckich, który gromadzi dane, w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń.

Rejestr produktów niebezpiecznych: http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/Rejestr.ashx?Typ=ProduktNiebezpieczny

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.