Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 stycznia 2019, Marta, Henryk, Mariusz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Żałoba narodowa po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza

Pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę, 19 stycznia. Zgodnie z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od piątku, 18 stycznia od godziny 17.00, do soboty, 19 stycznia do godziny 19.00 w kraju będzie obowiązywać żałoba narodowa.

Bytomianie uczcili pamięć Pawła Adamowicza

Minutą ciszy bytomianie uczcili dzisiaj, 15 stycznia pamięć zmarłego wczoraj Pawła Adamowicza. Wielu mieszkańców w milczeniu zapaliło znicze i modliło się za prezydenta Gdańska. Przypomnijmy, że w niedzielę, 13 stycznia doszło do brutalnego ataku na Pawła Adamowicza, w wyniku którego kilkanaście godzin później zmarł.

Rekordowy finał w Bytomiu

W minioną niedzielę, już po raz 27. Bytom i cała Polska, pokazali, że warto pomagać. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku w naszym mieście obfitował w wiele atrakcji.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Jeśli zakupiłeś produkt niebezpieczny

W przypadku wyrządzenia szkody przez produkt niebezpieczny konsument może dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego tj. art. 415 i następne, jak również na podstawie szczególnych uregulowań zawartych m.in. w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Ustawa z dnia   12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów stanowi podstawową regulację w tym zakresie, ponieważ przede wszystkim zawiera definicję produktu bezpiecznego, którym zgodnie z art. 4 jest „produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego".

Zgodnie z przepisami do obowiązków producenta należy przede wszystkim wprowadzanie do obrotu produktów bezpiecznych. Jest on zobowiązany dostarczać konsumentom informacje:
1.    umożliwiające im ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego lub możliwego do przewidzenia okresu jego używania, jeżeli takie zagrożenia nie są, przy braku odpowiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne;
2.    dotyczące możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Organem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej. Konsumenci mogą przekazywać organowi nadzoru lub Inspekcji Handlowej informacje o niespełnianiu wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz zgłaszać wnioski w sprawie działania nadzoru rynku i kontroli ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów.

Organ nadzoru rejestru produktów niebezpiecznych, gromadzi informacje o produktach, które nie spełniają ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz krajowego systemu informacji o produktach niebezpiecznych, którego zadaniem jest szybkie informowanie zainteresowanych instytucji oraz konsumentów o produktach niebezpiecznych. Działa również prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia krajowy system monitorowania wypadków konsumenckich, który gromadzi dane, w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń.

Rejestr produktów niebezpiecznych: http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/Rejestr.ashx?Typ=ProduktNiebezpieczny

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.