Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 stycznia 2019, Piotr, Malgorzata

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Żałoba narodowa po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza

Pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę, 19 stycznia. Zgodnie z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od piątku, 18 stycznia od godziny 17.00, do soboty, 19 stycznia do godziny 19.00 w kraju będzie obowiązywać żałoba narodowa.

Bytomianie uczcili pamięć Pawła Adamowicza

Minutą ciszy bytomianie uczcili dzisiaj, 15 stycznia pamięć zmarłego wczoraj Pawła Adamowicza. Wielu mieszkańców w milczeniu zapaliło znicze i modliło się za prezydenta Gdańska. Przypomnijmy, że w niedzielę, 13 stycznia doszło do brutalnego ataku na Pawła Adamowicza, w wyniku którego kilkanaście godzin później zmarł.

Rekordowy finał w Bytomiu

W minioną niedzielę, już po raz 27. Bytom i cała Polska, pokazali, że warto pomagać. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku w naszym mieście obfitował w wiele atrakcji.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Jeśli masz roszczenie do instytucji finansowych/ o Rzeczniku Finansowym

Reklamację składa się w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego np. w oddziale banku czy  ubezpieczyciela, obsługującym klientów. Po złożeniu reklamacji podmiot rynku finansowego zobowiązany jest do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi. Odpowiedź na reklamację należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w  terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 
W skomplikowanych przypadkach odpowiedź ta będzie mogła być udzielona w terminie dłuższym, jednak nie może on przekraczać 60 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu 30 dniowego lub terminu wskazanego dla rozpatrzenia reklamacji w szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej konsument może zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o zbadanie swojej sprawy w przypadku nieuwzględnienia roszczeń.

Do zadań  Rzecznika Finansowego należy m.in.:

- rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia reklamacji konsumenta przez podmioty rynku finansowego,
- rozpatrywanie wniosków dotyczących niezrealizowania roszczeń konsumenta zawartych w uwzględnionej reklamacji w terminie wyznaczonym przez podmioty rynku finansowego,
- informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w  funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego.
Wniosek w polubownym postępowaniu poreklamacyjnym podlega opłacie w wysokości 50 zł na rachunek Rzecznika Finansowego. Natomiast wniosek o interwencję opłacie nie podlega.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rzecznik może zwolnić klienta z obowiązku uiszczenia opłaty.
Po stronie podmiotu rynku finansowego udział w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym jest obowiązkowy.
W przypadku sporu z bankiem konsument może również zwrócić się do Bankowego Arbtrażu Konsumenckiego z wnioskiem o jego rozstrzygnięcie.

Przez Arbitra Bankowego mogą być rozpatrywane sprawy:

- mające charakter roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta,
- których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 12.000 zł.

Wniosek o wszczęcie postępowania musi mieć formę pisemną. Wniosek podlega opłacie w kwocie 50 zł na rachunek Arbitra Bankowego. Opłata ta jest niższa w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu jest mniejsza niż 50 zł i wynosi 20 zł. Do wniosku powinien być dołączony dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub oświadczenie konsumenta, że nie uzyskał w terminie 30 dni odpowiedzi z  banku  na  swoją  skargę.

Więcej informacji na stronie: https://www.rf.gov.pl/, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.