Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 lutego 2018, Eleonora, Feliks, Kiejstus

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

10 mln na przebudowy bytomskich dróg

Projekty inwestycyjne z Metropolitalnego Funduszu Solidarności otrzymają dofinansowanie. Wśród miast, które skorzystają ze wsparcia jest także Bytom. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podjęto 16 lutego podczas Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Utrudnienia drogowe na ul. Katowickiej

Od 1 lutego w związku z przebudową wodociągu w ul. Katowickiej wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Odnowę rozpoczynamy od Rozbarku i Żabich Dołów

Trzy projekty na prawie 28 mln zł. Bytom startuje m.in. z realizacją projektów w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Rewitalizacji Żabich Dołów i odnowie Rozbarku poświęcona została dzisiejsza /26 stycznia/ konferencja prasowa w Biurze Promocji Bytomia.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Jeśli masz roszczenie do instytucji finansowych/ o Rzeczniku Finansowym

Reklamację składa się w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego np. w oddziale banku czy  ubezpieczyciela, obsługującym klientów. Po złożeniu reklamacji podmiot rynku finansowego zobowiązany jest do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi. Odpowiedź na reklamację należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w  terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W skomplikowanych przypadkach odpowiedź ta będzie mogła być udzielona w terminie dłuższym, jednak nie może on przekraczać 60 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu 30 dniowego lub terminu wskazanego dla rozpatrzenia reklamacji w szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej konsument może zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o zbadanie swojej sprawy w przypadku nieuwzględnienia roszczeń.

Do zadań  Rzecznika Finansowego należy m.in.:

- rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia reklamacji konsumenta przez podmioty rynku finansowego,

- rozpatrywanie wniosków dotyczących niezrealizowania roszczeń konsumenta zawartych w uwzględnionej reklamacji w terminie wyznaczonym przez podmioty rynku finansowego,

- informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w  funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 50 zł na rachunek Rzecznika Finansowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rzecznik może zwolnić klienta z obowiązku uiszczenia opłaty.

Po stronie podmiotu rynku finansowego udział w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym jest obowiązkowy.

W przypadku sporu z bankiem konsument może również zwrócić się do Bankowego Arbtrażu Konsumenckiego z wnioskiem o jego rozstrzygnięcie.

Przez Arbitra Bankowego mogą być rozpatrywane sprawy:

- mające charakter roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta,

-          których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 8.000 zł.

Wniosek o wszczęcie postępowania musi mieć formę pisemną. Wniosek podlega opłacie w kwocie 50 zł na rachunek Arbitra Bankowego. Opłata ta jest niższa w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu jest mniejsza niż 50 zł i wynosi 20 zł. Do wniosku powinien być dołączony dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub oświadczenie konsumenta, że nie uzyskał w terminie 30 dni odpowiedzi z  banku  na  swoją  skargę.

 

 

 


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.