Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 stycznia 2019, Marian, Jan, Antoni

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Platforma konsultacji

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej ngo. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. Ich wynik jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów miasta.

Małe Granty

Małe granty – oferty złożone przez ngo na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, których wartość nie przekracza 10.000 zł, a okres realizacji wynosi do 90 dni. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zapraszamy.

Portal organizacji pozarządowych.

Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym: wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.

Inne

Data publikacji: 2 stycznia 201418.07.2016
Prezydent Bytomia informuje, iż zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm) zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji Pomocy Zwierzętom CHATUL z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Tysiąclecia 27/1 na realizację zadania publicznego pn.: "Sterylizacja i dokarmianie kotów wolno żyjących" realizowaną w okresie 01.08.2016 – 28.10.2016 roku, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Data opublikowania oferty: 18.07.2016 r. Data zakończenia publikacji: 25.07.2016 r. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 oraz elektronicznie na adres e-mailowy zi@um.bytom.pl lub msalepa@um.bytom.pl.

oferta mały grant - Sterylizacja i dokarmianie kotów wolno żyjących


11.09.2014
Prezydent Bytomia informuje, że dnia 11 września 2014 r. na okres 7 dni, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm) zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę realizacji zadania publicznego pn.: "Podniesienie świadomości społecznej i edukacja mieszkańców Bytomia z zakresu ochrony przyrody i zdrowia oraz działania na rzecz osób z wadą słuchu w związku z obchodami Międzynarodowego Tygodnia i Dnia Głuchych" realizowaną w okresie 24.09.2014 – 31.10.2014 roku przez Stowarzyszenie „ZIELONA EDUKACJA” z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Kasprowicza 12. Data opublikowania oferty: 11.09.2014 r.
Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 17.09.2014 r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 (II piętro, pokój 342)
nr telefonu: 32 283 63 42
e-mail: zi@um.bytom.pl  lub msalepa@um.bytom.pl


23.09.2014
Prezydent Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji przedsięwzięcia określonego w projekcie „Podniesienie świadomości społecznej i edukacja mieszkańców Bytomia z zakresu ochrony przyrody i zdrowia oraz działania na rzecz osób z wada słuchu w związku z obchodami Międzynarodowego Tygodnia i Dnia Głuchych” złożonym przez Stowarzyszenie „Zielona Edukacja” postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 z późniejszymi zmianami) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 7 046,09 zł (słownie: siedem tysięcy czterdzieści sześć złotych 09/100). Projekt będzie realizowany w okresie: od 24 września 2014 r. do 31 października 2014 r.

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.