Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 stycznia 2019, Piotr, Malgorzata

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Platforma konsultacji

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej ngo. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. Ich wynik jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów miasta.

Małe Granty

Małe granty – oferty złożone przez ngo na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, których wartość nie przekracza 10.000 zł, a okres realizacji wynosi do 90 dni. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zapraszamy.

Portal organizacji pozarządowych.

Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym: wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.

Inicjatywa lokalna

Podstawy prawne (Opracował: Łukasz Waszak, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS)

Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
.

Wnioski ocenia i opiniuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Bytomiu lub jednostka organizacyjna miasta Bytomia w zależności od charakteru zadania lub powołana w drodze zarządzenia Prezydenta Bytomia komisja ds. inicjatyw lokalnych.

Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznawane są punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny. Następnie sumuje się punkty otrzymane przez dane zadanie w obrębie wszystkich kryteriów. Powyższe stanowi podstawę do ustalenia kolejności realizacji zadań według sumy uzyskanych punktów.  

Prezydent Bytomia podejmuje ostateczną decyzję o przystąpieniu do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w oparciu o dokonaną ocenę wniosków.


Inicjatywna lokalna kroki:

1.       Rozpatrzenie wniosku zgodnie z kryteriami (ocena wkładu pracy społecznej, ocena celowości)

2.       Zawarcie umowy

3.       Wspólne opracowanie harmonogramu i kosztorysu

4.       Zawarcie umów niezbędnych do wykonania inicjatywy (np. użyczenia)

5.       5.    Wykonanie inicjatywy

      6.    Rozliczenie inicjatywy. 

Punkt informacyjny dot. inicjatywy lokalnej:

Biuro Organizacji Pozarządowych
Rynek 26/5 41-902 Bytom
Tel./fax 32 388 33 47
pozarzadowe@um.bytom.pl


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.