Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
14 grudnia 2018, Alfred, Izydor

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Gospodarka

agora lot.JPGBytom jest miastem na prawach powiatu, liczącym ok. 164 tys. mieszkańców, położonym w centrum Aglomeracji Górnośląskiej. Ze swoją ponad 760-letnią historią jest jednym z najstarszych miast Górnego Śląska.

Obejmuje obszar o powierzchni 69,44 km² i sąsiaduje z: Chorzowem, Piekarami Śląskimi, Radzionkowem, Rudą Śląską, Świętochłowicami, Tarnowskimi Górami, Zabrzem i Zbrosławicami.

Bytom leży w samym środku Śląska. Jego najważniejsze atuty, to przebiegające przez miasto drogi:

 • autostrada A-1 (jej węzeł znajduje się przy ul. Strzelców Bytomskich)
 • drogi krajowe nr:

DK 11 (Kołobrzeg - Koszalin - Piła - Poznań - Ostrów Wielkopolski - Kluczbork - Lubliniec - Bytom)

DK 78 (Chałupki -Wodzisław Śl. - Rybnik - Gliwice - Bytom - Katowice - Pyrzowice - Siewierz - Zawiercie - Chmielnik)

DK 79 (Warszawa - Sandomierz - Kraków - Katowice - Bytom)

DK 88 (Strzelce Opolskie - Gliwice - Bytom)

DK 94 (Legnica - Wrocław - Opole - Bytom - Sosnowiec - Olkusz - Kraków)
 

 • obwodnica bytomska (Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego), która pozwala na skrócenie przejazdu przez miasto.

System połączeń komunikacyjnych miasta uzupełnia bliskość:

 • autostrady A-4, biegnącej w III Transeuropejskim Korytarzu Transportowym
  z Europy Zachodniej na Ukrainę, 
 • Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ),
 • Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE w Pyrzowicach, zapewniającego stałe połączenia z najważniejszymi portami lotniczymi w całej Europie,
 • Kanału Gliwickiego - najważniejszego śródlądowego portu rzecznego łączącego się z rzeką Odrą.

Warto również dodać, że trwają prace projektowe związane z budową połączenia kolejowego, które ma zintegrować Aglomerację Górnośląską z Katowice Airport. Połączenie będzie przebiegać przez: Gliwice, Zabrze, Katowice, Chorzów, Bytom, Tarnowskie Góry.

Bytom do niedawna postrzegany był jako miasto węgla i stali, dominującą rolę odgrywał tu przemysł ciężki. Jednak przemiany gospodarcze, jakie zaszły w ostatnich latach znacząco wpłynęły na aktualną sytuację miasta. Restrukturyzacja górnictwa i hutnictwa, bezpowrotnie zamknęła kolejny rozdział w historii Bytomia. Zamkniętych zostało 5 bytomskich kopalń i 2 huty - najwięksi lokalni pracodawcy oraz szereg zakładów okołogórniczych. Aktualnie na terenie miasta funkcjonują 2 kopalnie węgla kamiennego: KWK "Bobrek" i przeznaczona do likwidacji KWK "Ruch-Centrum"

Miasto zaczyna zmieniać swoje oblicze. Z roku na rok rośnie liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w sferze usług i handlu. Środowisko bytomskich przedsiębiorców reprezentują organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego. Należą do nich:

 • Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa,
 • Delegatura w Bytomiu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
 • Związek Pracodawców Aglomeracji Górnośląskiej,
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.

Szczegółowe dane dotyczące gospodarki miasta za 2014 r. zawiera rozdział 4. Sfera gospodarcza Raportu o stanie miasta 2014 r. 


Bytomska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Rozwój gospodarczy i dobre zaplecze ekonomiczne to dzisiaj priorytet dla władz miasta. Działa tu Bytomska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu firmy.

Zadania BARI:

 • pełne informacje na temat prowadzenia działalności w mieście,
 • kompleksowa, indywidualnie dopasowana propozycja terenów inwestycyjnych,
 • wsparcie w procesie inwestycyjnym,
 • pomoc w procedurze uzyskania zwolnień od podatku od nieruchomości,
 • współpraca i wsparcie miasta po zakończeniu procesu inwestycyjnego,
 • pozyskiwanie inwestorów i promocja gospodarcza miasta,
 • tworzenie funduszy wspierających przedsiębiorczość.Władze Bytomia robią wszystko, by podnieść jego atrakcyjność inwestycyjną. Na poprawę infrastruktury miejskiej pozyskują m.in. pieniądze z Unii Europejskiej. To z kolei sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości.

Na przedsiębiorców czeka w Bytomiu zróżnicowana oferta inwestycyjna. Mają do dyspozycji wiele terenów w centrum i w dzielnicach miasta, które mogą przeznaczyć na przykład na działalność produkcyjną, handlową, usługową czy budownictwo mieszkaniowe.


Bytomski Park Przemysłowy


Duże możliwości inwestowania stwarzają także tereny i obiekty poprzemysłowe. Jednym z nich jest Bytomski Park Przemysłowy, który powstał na terenie po Zakładach Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały". Ten nowoczesny kompleks przemysłowy mieści się przy ul. Siemianowickiej 98, bezpośrednio przy DK 94 (Kraków - Wrocław), ok. 2 km od DK 79 (Bytom - Kraków - Warszawa), niedaleko od Obwodnicy i autostrady A1.

Zajmuje obszar o powierzchni 4,6374 ha. Znajdują się tam 4 hale produkcyjno-magazynowe wraz z zapleczami biurowo-socjalnymi o łącznej powierzchni 10 186 m²  oraz budynek zaplecza administracyjno-biurowego o powierzchni 368 m²  (sala konferencyjna na 12 osób). Teren jest uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, sieć ciepłowniczą, linię energetyczną N.N. oraz sieci teletechniczne wraz z przyłączami. W obszarze parku znajduje się ok. 1,5 ha wolnych terenów z przeznaczeniem pod inwestycje.

Specjalna Strefa Ekonomiczna

W czerwcu 2012 roku do KSSE włączone zostały tereny przy ul. Adamka należące do firmy 3S Faktory z siedzibą w Katowicach. Spółka chce wybudować tam tzw. data center - centrum zapasowe największego na Śląsku i jednego z największych w Polsce centrów przetwarzania. Będzie to budynek wyposażony w serwerownie i pomieszczenia techniczne - UPS-ownie, miejsce dystrybucji energii i chłodu oraz zaplecze techniczne, telekomunikacyjne i operacyjne dla obsługi. Oferta kierowana jest do instytucji, które muszą gromadzić dane: banki, uczelnie, administracja, operatorzy telekomunikacyjni.

W maju 2014 r. do KSSE włączone zostały tereny po byłej KWK Powstańców Śląskich przy ul. Strzelców Bytomskich, tuż przy autostradzie A-1.

W pierwszym półroczu 2015 r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwały o włączenie w granice KSSE nieruchomości należącej do Conbelts Bytom SA przy ul. Szyby Rycerskie 4 oraz nieruchomości KOPEX SA przu ul. Strzelców Bytomskich 127.


Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej (BSAG)

 

Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej (BSAG) została powołana 27 maja 2013r. uchwałą nr XV/201/13 Rady Miejskiej w Bytomiu (obszar I i II) oraz uchwałą nr XXIII/309/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z 25 listopada 2013 (obszar III i IV).
Obejmuje 4 obszary o łącznej powierzchni 92.867 m2.


Jej stworzenie ma na celu ożywienie gospodarcze niezagospodarowanych obecnie terenów, przyczyni się także do:
 

 • zwiększenia możliwości zagospodarowania terenów wyszczególnionych w § 2 uchwały poprzez stworzenie  sprzyjających warunków do lokowania nowych inwestycji,
 • powstanie nowych miejsc pracy oraz nowych form działalności gospodarczych w BSAG,
 • wyprowadzenie poza Śródmieście funkcji produkcyjnej i usługowej, będących dużym generatorem ruchu i co  z tym związane poprawę jakości życia mieszkańców.


Edukacja

Bytom zabiega o rozwój szkolnictwa wyższego. Swoje filie mają tu: Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Studenci kształcą się też w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji, oraz w Kolegium Nauczycielskim.

Kultura i sport

Jak w Bytomiu spędzać czas wolny? Ciekawą ofertę mają działające tu instytucje kulturalne i ośrodki sportowe. Na miłośników kultury czekają: Opera Śląska, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, Muzeum Górnośląskie i Bytomskie Centrum Kultury. Miłośników malarstwa, grafiki, sztuki użytkowej i fotografii zapraszają liczne galerie, w tym Galeria Sztuki Współczesnej KRONIKA.

Zaplecze sportowo-rekreacyjne stanowią liczne boiska, kryte i odkryte pływalnie, korty tenisowe, sztuczne lodowisko, stadiony miejskie oraz hale sportowe.

Wizytówką miasta są jego sportowcy. Zawodnicy bytomskich klubów wielokrotnie reprezentowali nasz kraj w różnego rodzaju zawodach międzynarodowych, z mistrzostwami świata i olimpiadami włącznie, sięgając po najwyższe laury.

Wiele atrakcji czeka w Bytomiu na turystów. Ci z zacięciem sportowym mogą spędzić aktywnie czas na pierwszym na Śląsku, całorocznym kompleksie rekreacyjno-sportowym DOLOMITY - SPORTOWA DOLINA. Znajdują się tam m.in. trasy narciarskie z wyciągami, wypożyczalnia sprzętu sportowego, szkoła narciarska i snowboardowa, tory dla quadów, zaplecze gastronomiczno-handlowo-usługowe, a także ok. 20 km ścieżek rowerowych.

Warto również wspomnieć o inwestycji, która powstaje na terenie po byłej KWK „Szombierki". Budowane jest tu osiedle Srebrne Stawy, którego znakiem rozpoznawczym jest pole golfowe. 

Niewiele osób wie, że aż ok. 20% powierzchni Bytomia zajmują lasy. Znajdują się tu bogate w zieleń tereny o unikalnych walorach przyrodniczych, tj. zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Żabie Doły", rezerwat leśny "Segiet", zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Suchogórski Labirynt Skalny" oraz stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej "Kamieniołom Blachówka" oraz miejskie parki spacerowo-wypoczynkowe.

Bytom zaprasza turystów na spacer po historycznym śródmieściu. Warto między innymi obejrzeć odrestaurowany rynek i otaczające go kamieniczki, gotyckie piwnice Gorywodów, zabytkowe kościoły i budynki np. poczty głównej, sądu, szkoły muzycznej czy ruiny neogotyckiego zamku rodu Thiele-Wincklerów. Bytom jest jednym z największych skupisk secesyjnej zabudowy, dlatego bogato zdobione kamieniczki i obiekty publiczne mogą zachwycić niejednego turystę. Warto zobaczyć zespół zabudowy wielkomiejskiej z przełomu XIX i XX w. w rejonie ul. Dworcowej, Rynku i pl. Kościuszki.

Rozwój nowoczesnych technologii, usług i handlu tworzy sprzyjające warunki dla inwestorów. Władze Bytomia zachęcają przedsiębiorców do związania swoich planów biznesowych z Bytomiem.Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.