Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 stycznia 2019, Piotr, Malgorzata

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom z natury zielony

„Bytom. Z natury zielony” – tak nazywa się  fanpage na Facebooku poświęcony zielonej stronie miasta. Tu miłośnicy ekologii mogą dzielić się uwagami na temat przyrody i dowiedzieć się, gdzie warto spędzić wolny czas.

Emisja komunikacyjna

Emisja komunikacyjna Data publikacji: 14 kwietnia 2014Duży wpływ na wielkość zjawiska niskiej emisji ma wielkość emisji komunikacyjnej, której źródłem jest powstawanie produktów spalania w silnikach samochodowych. Władze niektórych miast w celu zredukowania niskiej emisji zmieniły ich organizację. Choć czasami zmiany mogą wydawać się zaskakujące, to przynoszę efekt w postaci poprawy zdrowia i warunków życia ich obywateli.

 Aby redukować emisję komunikacyjną wprowadza się:

 • ograniczenie ruchu samochodów osobowych w centrach miast,
 • rozwój i promowanie komunikacji publicznej,
 • wprowadzenie korzystnych taryf i cen biletów komunikacji publicznej,
 • odpowiednia infrastruktura komunikacji samochodowej,
 • odpowiednia infrastruktura komunikacji rowerowej,
 • promowanie alternatywnych form komunikacji,
 • promowanie ekonomicznej jazda samochodem tzw. ecodriving,
 • promocja pojazdów z napędem hybrydowym i elektrycznym,
 • promocja paliw ekologicznych, 
 • akcje okolicznościowe promujące ograniczenie emisji komunikacyjnej,


OGRANICZENIE RUCHU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W CENTRACH MIAST

W centrach wielu miastach wstrzymano ruch samochodów osobowych. Dzięki temu powstały warunki do bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów. Zakaz nie dotyczy pojazdów transportu zbiorowego, który należą w tej sytuacji do pojazdów uprzywilejowanych.

ROZWÓJ I PROMOWANIE KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ


Komunikacja zbiorowa jest wydajniejsza ekonomicznie i ekologiczne - na transport pasażera autobusem wystarcza 8-krotnie mniej paliwa niż w przypadku jazdy samochodem. Takie wyniki bezpośrednio przekładają się na  emisję dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji. Jeszcze lepsze wyniki osiągają tramwaj, czy metro. Transport publiczny zajmuje dużo mniej miejsca niż samochody. Komunikacja zbiorowa jest bezpieczniejsza dla zdrowia podróżujących.

Dobrze rozbudowana sieć autobusowa, tramwajowa czy linii metra może stać się atrakcyjna dla mieszkańców. Władze w różny sposób zachęcają do korzystania z komunikacji zbiorowej. W niektórych miastach  powstały wydzielone pasy wyłącznie dla autobusów na drogach o więcej niż jednym pasie ruchu. Jadą one szybciej od samochodów omijając korki. Dobrze rozwinięta sieć komunikacji miejskiej może być szybsza i tańsza niż jazda samochodem.

WPROWADZENIE KORZYSTNYCH TARYF I CEN BILETÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

Dobrze rozwinięta organizacja komunikacji publicznej charakteryzuje się wykorzystaniem wielu ciekawych rozwiązań. Pasażerowie mogą wybierać  najkorzystniejsze dla siebie taryfy i cen biletów.  Są bilety jednorazowe, dwukrotnego przejazdu tam i z powrotem,  bilety dzienne, okresowe itd. W niektórych miastach jeden bilet upoważnia do korzystania z kilku rodzajów transportu miejskiego.

ODPOWIEDNIA INFRASTRUKTURA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

Odpowiednio stworzona sieć dróg, obwodnic oraz dobra ich jakość  umożliwiają zredukowanie ruchu drogowego na popularnych drogach miasta.

ODPOWIEDNIA INFRASTRUKTURA KOMUNIKACJI ROWEROWEJ

Komunikacja rowerowa to alternatywna forma poruszania się na bliskie odległości w dużych aglomeracjach miejskich. Taki rodzaj komunikacji zmniejsza zatory w ulicznym ruchu samochodowym, ogranicza emisję spalin i poprawia zdrowie mieszkańców. Dodatkowo zaoszczędza właścicielowi trudności w parkowaniu, kosztów zakupów i użytkowania samochodów osobowych.

Oto kilka rad, które mogą pomóc w stworzeniu odpowiednich warunków do zwiększenia ruchu rowerowego:

 • Aby rowerzyści mogli poruszać się bezpiecznie potrzebują mieć wydzieloną przestrzeń tj. drogę dla rowerów, ścieżkę rowerową lub trasę rowerową. Niewątpliwie dużym udogodnieniem dla rowerzystów jest stworzenie dwukierunkowych dróg rowerowych.
 • Sieć dróg rowerowych powinna być właściwie zorganizowana. Powinna łączyć ważne i często uczęszczane rejony miasta.
 • Odpowiednia nawierzchnia dróg rowerowych (asfalt lub tartan) zachęcają do ich wykorzystania.
 • Ważne jest stworzenie udogodnień dla rowerzystów w postaci  parkingów rowerowych, bram rowerowych (specjalnych strefy jezdni, gdzie rowerzyści przed samochodami mogą czekać na zielone światło), zainstalowania na ulicach przyrządów do pompowania dętek rowerowych, samoobsługowych wypożyczalnie rowerowych (tzw. Bike-sharing).

  PROMOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM KOMUNIKACJI

 Korzystanie z opcji Park and Ride (parkuj i jedź) - osoby mieszkające  na przedmieściach dużych  miast dojeżdżają swoimi  pojazdami do najbliższej stacji, czy przystanku i przesiadają się  do komunikacji zbiorowej. W ten sposób kontynuują drogę do centrum miasta.

 Carpooling –  forma podróżowania, polegająca na podwożeniu kogoś lub korzystaniu z wolnego miejsca w samochodzie innego użytkownika. Jest to sposób na codzienne dojazdy do pracy, szkoły, a nawet na dalsze wycieczki. Carpolling już od kilkudziesięciu lat jest popularny na Zachodzie. Do jego zalet możemy zaliczyć m. in.:

 • niższe koszty podróżowania oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego i optymalizacja wykorzystania przez pracowników parkingów zakładowych,
 • mniejszy stres związany z dojazdem do pracy.

Carpooling ewoluował  i powstały nowe sposoby podróżowania tj.:

 • slugging –  okazjonalne podwożenie osób, które stoją w wyznaczonych miejscach przy trasie czekając na potencjalnego kierowcę, który akurat zmierza do tego samego celu podróży co oni,
 • schoolpool (carEcole) – podwożenie kilkorga dzieci do szkół lub przedszkoli przez jednego rodzica,
 • carVoyage – zwiedzanie innych krajów samochodem wraz ze współtowarzyszami,
 • airport stop (airpool) – wspólna podróż samochodowa  z/na lotnisko,
 • eventpool – organizowanie wspólnych podróży na imprezy, wakacje, koncert.

 PROMOWANIE EKONOMICZNEJ JAZDA SAMOCHODEM TZW. ECODRIVING

 • korzystanie z samochodów ekologicznych,
 • płynna jazda- gwałtowne przyśpieszanie i zwalnianie podnosi zużycie paliwa (w mieście o około 5%, a na autostradzie o około 33%),
 • odpowiednia zmiana biegów,
 • wyłączanie silnika podczas postojów - samochód wytwarza więcej spalin średnio już po 10 sekundach postoju niż przy ponownym włączeniu silnika,
 • odpowiednie ciśnienie powietrza w oponach,
 • unikanie zbędnych bagaży - niepotrzebne obciążanie samochodu, przy dodatkowych 45kg obniża efektywność wykorzystania paliwa o około 2 procent,
 • rozważne korzystnie z urządzeń elektrycznych w samochodzie - włączona klimatyzacja  zużywa dodatkowo 1l paliwa podczas jednej godziny jej eksploatacji,
 • odpowiednia prędkość jazdy - gdy  jedziemy autostradą powyżej 90 km/h zwiększenie prędkości o każde 8 km/h obniża efektywność wykorzystania paliwa o około 6%.

 PROMOCJA POJAZDÓW Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM I ELEKTRYCZNYM

 W pojazdach hybrydowych zainstalowane są dwa silniki: elektryczny i spalinowy. W zależności od potrzeb silniki te mogą pracować na przemian lub jednocześnie. Silnik elektryczny wykorzystuje się w  miastach, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest wysokie i często stoi się w korkach. Silnik spalinowy wykorzystywany jest natomiast przede wszystkim poza miastem do jazdy ciągłej.

Do zalet pojazdów na napęd hybrydowy zaliczamy: mniejsze zużycia paliwa, mniejszą emisję gazów cieplarnianych, zmniejszenie poziomu hałasu.

Rozwinięciem  hybryd są tzw. PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles), których akumulatory  ładuje się z gniazdka. Taki napęd jest wystarczający na jazdę po mieście bez konieczności uruchamiania silnika spalinowego. Zarówno  napęd hybrydowy jak i PHEV nie jest rozwiązaniem docelowym, a co najwyżej przejściowym. Takie rozwiązania są bardzo drogie, wymagają więcej surowców i energii. Nie kalkulowałoby się wymiana  wszystkich pojazdów na świecie na napęd hybrydowy.

  

 

 PROMOCJA PALIW EKOLOGICZNYCH

 Coraz częściej promuje się ekologiczne paliwo CNG (ang. Compressed Natural Gas) -gaz ziemny. Na świecie jeździ już 4 miliony takich samochodów.  Włochy zajmują  I miejsce w Europie pod względem liczby eksploatowanych pojazdów CNG. Wykorzystują ich około 700 tys.

Zalety CNG jako paliwa:

 • niska emisja zanieczyszczeń,
 • spalanie przebiega wolniej, silnik pracuje ciszej,
 • nie stwarza zagrożenia w razie rozszczelnienia butli lub instalacji - gaz szybko ulega rozproszeniu,
 • charakteryzuje się wysoką temperatura samozapłonu,
 • hermetyczna instalacja tankowania oraz składowania - brak emisji oparów gazu do atmosfery,
 • butle zwykle są umieszczone pod podwoziem - nie zmniejsza pojemności  bagażnika,
 • charakteryzuje się najwyższą liczbą oktanową wśród paliw silnikowych - 110 do 120,
 • charakteryzuje się najwyższą wartość opałową wśród paliw silnikowych, dla CNG 55,5 MJ/kg, dla benzyny 45 MJ/kg,
 • stosunkowo niski koszt paliwa w porównaniu z jego wartością opałową - znaczna oszczędność na paliwie,
 • nie jest produkowany z ropy naftowej,
 • gaz nie pochodzi ze zbiorników danej stacji lecz z bezpośredniego miejskiego gazociągu - jego jakość jest niezależna od stacji tankowania, nie trzeba transportować CNG autocysternami.

 Wady CNG jako paliwa:

 • stosunkowo wysoki koszt montażu samej instalacji CNG,
 • mała pojemność butli - w zbiorniku 45-litrowym mieści się bowiem zaledwie 10 m3 CNG,
 • istnieje stosunkowo mało sieci stacji tankowania CNG w Polsce,
 • nie wszystkie stacje diagnostyczne mogą wykonywać przeglądy samochodów zasilanych CNG.

 

 Z czysto chemicznego punktu widzenia podobnym paliwem jest biometan (często określany również, jako biogaz). Jest on wykorzystywany jako paliwo alternatywne. Oba gazy składają się przede wszystkim z metanu. Różnią się tym, że gaz ziemny  pochodzi ze źródeł kopalnianych, a biometan z biogazu, który można  wyprodukować w biogazowni w wyniku fermentacji takich surowców jak np. gnojowica, obornik czy inne odpady rolnicze i spożywcze.

 Biogaz nie wydziela nieprzyjemnych zapachów i jest ekologiczny. Wytworzony w wyniku jego spalania dwutlenek węgla jest neutralny, ponieważ  pochodzi  z atmosfery, i był zaabsorbowany przez substraty pochodzenia roślinnego. Korzystając więc z biogazu znacznie ograniczamy emisję CO2.

 AKCJE OKOLICZNOŚCIOWE PROMUJĄCE OGRANICZENIE EMISJI KOMUNIKACYJNEJ

 Dzień bez Samochodu –  to międzynarodowa kampania ekologiczna, którą obchodzi się corocznie 22 września. Kampania ta trwa już od 1998 roku.  Podczas tego dnia  promuje się  zachowania proekologiczne, edukuje i zachęca się do zaangażowania  w ograniczenie niskiej emisji.


źródło: www.smog.helios-edukacja.pl


Autor: AK
Zdjęcia: www.smog.helios-eduklacja.pl

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.