Wiele kolekcji powstaje na zasadzie przypadku. Inspiracją powstania mojego zbioru było wyburzenie w latach 1979 - 1980 r. centrum miasta a konkretnie budynków w kwartale dawnych ulic: Jainty, Pokoju, Sądowej i przy Placu T. Kościuszki.
Uświadomiłem sobie wtedy, że bezpowrotnie ginie urok znacznej części starej zabytkowej zabudowy. Wówczas też dla zachowania w pamięci - zacząłem robić amatorskie - ale patrząc z perspektywy czasu - historyczne już dzisiaj zdjęcia z prowadzonych rozbiórek.

Systematyczne wyburzanie zabytkowych budynków na przestrzeni następnych lat dodatkowo utwierdziło mnie w przekonaniu, że zatrzymane w obiektywie fotografów obiekty i ludzie pozostając utrwalone na zdjęciach i pocztówkach uświadamiają obecnym przemijanie czasu, a równocześnie stają się materiałem historycznym.

Tak więc poszukiwania prowadzone przez wiele lat poprzez antykwariaty, giełdy staroci oraz znajomości zaowocowały powstaniem kolekcji pocztówkowej z rodzinnego miasta. Rodzinnego - gdyż tutaj się urodziłem, założyłem rodzinę, pracuję i mieszkam.

Na temat samych pocztówek można się bardzo szeroko rozpisywać opisując ich technikę wykonania, zdobnictwo, jakość - która przetrwała blisko (a niektóre ponad) 100-letnią próbę czasu, czy też ich kolorystyczne odmiany oraz wydawaną różnorodność - której tylko pozazdrościć porównując z ilością pocztówek wydawanych obecnie. Pocztówki można analizować po kątem bogactwa i zmienności elementów architektonicznych, mnogości strzelistych wieżyczek, zwieńczeń budynków, gzymsów, itp. fragmentów, rozwój gospodarczy miasta
i lokalnego przemysłu, oświetlenie gazowe, zmiany w komunikacji tramwajowej, zadrzewienie ulic, itd., itp. Jest to bogaty materiał dla historyków i badaczy tego okresu. Pocztówki te mogą być też wspomnieniem dla starszych mieszkańców miasta, a młodsi będą mogli poznać jego dawny i mijający urok.

Kolekcja moich bytomskich pocztówek obejmuje okres od 1896 r. tj. od pierwszych pocztówek litograficznych do pocztówek wydanych w latach 40 - tych XX w.,
a następnie wydanych w okresie powojennym aż do dnia dzisiejszego.
Najstarszą pocztówką w moich zbiorach jest litografia datowana 7 lipca 1896 r. Ponadto posiadam jeszcze jedną, która ze względu na stosunkowo prymitywne wykonanie może sugerować wydanie jej również w 1896 r., natomiast ostemplowana została w dniu 16 maja 1897 r.

Prezentując na swoich stronach reprodukcje starych pocztówek dla poprawienia ich czytelności pozwoliłem sobie na niewielką graficzną korektę kilku z nich. Liczą one przecież ponad 100 lat i przeszły przez wiele rąk i granic. Oparły sie też zawieruchom obu wojen światowych. Mimo wszystko, niektóre wymagały 'retuszu', a dzisiejsze możliwości obróbki graficznej stwarzają dokonanie korekt usuwających np. ślady atramentu, stempli pocztowych, czy też innych wieloletnich zabrudzeń. Liczę, że zmiany te nie zostaną odebrane jako fałszerstwo historii.


więcej »
 
       Bytom na starych pocztówkach i fotografiach  
     
  Jeśli ta tematyka wzbudzi Wasze zainteresowanie lub ktoś
z odwiedzających te strony posiada w swoich zbiorach zbędne pocztówki lub fotografie ze starego Bytomia lub też może przesłać ich graficzną reprodukcję - to bardzo proszę o kontakt na poniższy e-mail:

 
     
  PS. Dziękuję Urzędowi Miejskiemu w Bytomiu za zgodę na umieszczenie tych stron na oficjalnym serwerze miasta Bytom.

 
     
   © 2004 prawa autorskie zastrzeżone web design by lcco.pl