Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
15 grudnia 2017, Nina, Celina, Walerian

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Kolejny odcinek Strzelców Bytomskich przebudowany

Kosztem ponad 730 tysięcy zł przebudowany został kolejny odcinek jednej z głównych ulic naszego miasta. Zakończyły się właśnie prace na odcinku ul. Strzelców Bytomskich od wiaduktu kolejowego /przy dawnej KWK „Powstańców Śląskich”/ do ul. Objazdowej.

Wokół zdrowia seniora

To temat przewodni konferencji „Zdrowie Seniora”, która 15 grudnia odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Podczas niej poruszone zostaną kwestie związane z chorobą  Alzheimera, chorobami narządu wzroku i słuchu oraz zaburzeniami równowagi ciała.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szósta edycja Mieszkania dla Młodych

Dziewięć kolejnych lokali mieszkalnych czeka na chętnych do ich wynajęcia w ramach szóstej edycji programu „Mieszkania dla Młodych” w Bytomiu. Są to mieszkania do remontu, który najemca musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu.

Bytomska wigilia ze świątecznym barszczem

Pieką się już pierniki, powstają świąteczne ozdoby, które będzie można zakupić na bożonarodzeniowym stoisku, a młodzi wykonawcy biorą udział w próbach do jasełek. To przygotowania do 6. edycji Bytomskiej Wigilii, która odbędzie się w piątek, 15 grudnia przy ul. Dworcowej 7.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Bytomianie pytają o rewitalizację

Bytomianie pytają o rewitalizację Data publikacji: 27 marca 2016Od 8 lutego do 2 marca w Bytomiu odbyły się konskultacje społeczne dotyczące obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Na najczęściej zadawane pytania odpowiada Izabela Domogała, Naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich UM.

Na jakich zasadach będą wybierane budynki do rewitalizacji?


W ramach OSI zaledwie 55 mln euro zostało przeznaczonych na działania związane z odnową tkanki miejskiej, czyli budynków, skwerów, podwórek czy obiektów zabytkowych. To kwota nieadekwatna do potrzeb miasta. Stąd też koniecznym było zastosowanie kilku kryteriów wyboru. Po pierwsze: lokalizacja na wyznaczonym przez ekspertów obszarze rewitalizacji. Po drugie: kompleksowe podejście, czyli wybór takich kwartałów zabudowy, gdzie kumulacja problemów społecznych jest największa. Po trzecie: spośród tak dużej liczby budynków, które wymagają remontu, jako priorytetowe zostały potraktowane te będące w 100% własnością miasta. Na dzień dzisiejszy jest to ok. 60 kamienic bytomskiej Starówki.

Czy planowane są wyburzenia kamienic?

Rewitalizacja to także porządkowanie przestrzeni. Trzeba pogodzić się z tym, że niektóre budynki czy ich części np. oficyny trzeba będzie rozebrać. Ostateczna lista takich obiektów pojawi się po przeprowadzeniu dokładnych ekspertyz technicznych. Jeśli okaże się, że nakłady inwestycyjne niezbędne do odtworzenia tej tkanki miejskiej są niecelowe, taki budynek zostanie przeznaczony do wyburzenia.

Czy naprawdę są szanse, że działania rewitalizacyjne coś mogą zmienić?

Bytom stoi przed wielką szansą zmiany miasta na lepsze. Na nowsze. Na bardziej przyjazne. Rewitalizacja Bytomia pozwoli zachować dziedzictwo kulturowe prawie osiemsetletniego grodu. Projekty realizowane w mieście połączą tradycję z nowoczesnością. Obok odrestaurowanych, zabytkowych kamienic pojawią się: nowoczesny dworzec przesiadkowy i komfortowe budynki mieszkalne. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zabytkową przestrzeń miasta będzie rozwiązaniem na miarę XXI wieku. Tak właśnie powinien przebiegać proces ożywienia – podtrzymywanie tradycji miasta z myślą o przyszłości jego mieszkańców.

Jakie odczuwalne zmiany czekają mieszkańców po zakończeniu rewitalizacji?

Rewitalizacja będzie stanowić szeroki wachlarz działań, których celem będzie pełne przywrócenie do życia konkretnego obszaru tak, aby poprawie uległa jakość życia jego mieszkańców. Przyjazna przestrzeń, odnowione pełne ludzi, przyjazne mieszkańcom i turystom miasto. Renowacją zostaną objęte nie tylko elewacje i wnętrza kamienic, ale także przylegające podwórka. Wyremontowane będą też chodniki i uliczki. Natomiast potencjał tkwiący w ludziach, poprzez inicjatywy gospodarcze oraz programy aktywizacji, zostanie pobudzony od nowa, by tworzyć nowe miejsca pracy i na nowo integrować mieszkańców ze sobą i miastem, w którym żyją.

Jak organizacje pozarządowe mogą zaangażować się w proces rewitalizacji?

Potencjał organizacji pozarządowych oraz prowadzone przez nie działania na rzecz podnoszenia aktywności społecznej mieszkańców stanowi jeden z fundamentów w kontekście prowadzenia działań rewitalizacyjnych w Bytomiu. To m.in. organizacje pozarządowe będą odbiorcą środków w ramach projektów społecznych, związanych z walką z wykluczeniem społecznym, profilaktykę antyuzależnieniową, aktywizacją społeczną czy walką z bezrobociem. Ponadto, wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców, to kopalnia wiedzy w zakresie kreacji głównych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sferze społecznej. I o takie pomysły będziemy prosić bytomskie NGO w najbliższym czasie.


Więcej informacji o rewitalizacji znajduje się w informatorze wydanym przez Urząd Miejski w Bytomiu. Trafił on do skrzynek pocztowych bytomian. Można go pobrac także w Urzędzie Miejskimw Bytomiu, Biurze Promocji Bytomia przy Rynku 7 oraz Referacie Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.Autor: iwo

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.