Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
14 grudnia 2018, Alfred, Izydor

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wigilia ze świątecznym barszczem

Pieką się już pierniki, powstają świąteczne ozdoby, które będzie można zakupić na bożonarodzeniowym stoisku, a młodzi wykonawcy biorą udział w próbach do jasełek. To przygotowania Bytomskiej Wigilii, która odbędzie się w czwartek, 20 grudnia przy ul. Dworcowej 7.

Prezydent Mariusz Wołosz upublicznia wystąpienia pokontrolne NIK

W trosce o przejrzystość administracji, upubliczniamy wystąpienia pokontrolne, jakie sporządziła NIK po kontroli „Wybranych aspektów funkcjonowania Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.”.  – powiedział podczas dzisiejszej /6 grudnia/ konferencji prasowej, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Uwaga mieszkańcy! W wigilię, 24 grudnia Urząd Miejski w Bytomiu będzie nieczynny

W wigilię, 24 grudnia Urząd Miejski w Bytomiu /ul. Parkowa 2 i ul. Smolenia 35/ oraz Urząd Stanu Cywilnego /ul. Olejniczaka 22/ będą nieczynne.

Bytomskie projekty rekomendowane do ZIT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górze, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 – które ubiegają się o dofinansowanie na termomodernizację budynków – zostały wybrane do rekomendacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Rozbark - budowa promenady wchodzi w decydujący etap

Widać już pierwsze efekty prac, jakie realizowane są na Rozbarku. To właśnie tam w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji MZZiGK w Bytomiu realizuje inwestycję wartą około 12 mln zł. Jednym z jej elementów jest budowa promenady po dawnej kolei wąskotorowej, która ma połączyć ul. Pszczyńską z ul. Alojzjanów.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Bytom płaci za pomysły!

Bytom płaci za pomysły! Data publikacji: 8 marca 201810 tysięcy złotych za pomysł! Tyle płaci Bytom osobom kreatywnym, które mają receptę na bolączki miasta w obszarze społecznym. Wystarczy dobra idea i jej uzasadnienie - resztą, czyli realizacją pomysłu zajmie się już ktoś inny. Do 19 marca trzeba złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, a 3 kwietnia mija termin składania pomysłów na specjalnych formularzach.

Nie od dziś mówi się, że aby rozwiązać problemy Bytomia, poprawić jego wizerunek, ściągnąć tu inwestorów, miasto potrzebuje działań niestandardowych. Niewykluczone, że pomysły na te działania krążą podczas przyjacielskich spotkań, rodzinnych obiadów czy letnich biesiad przy grillach. Chcielibyśmy je poznać. A jeśli okażą się dobre, zapłacić za nie konkretne pieniądze - mówi Damian Bartyla, prezydent Bytomia.

Czekamy na pomysły innowacyjnych projektów społecznych. Jednak poza samym pomysłem, trzeba to jeszcze odpowiednio umiejscowić w czasie, wycenić i określić harmonogram działań. Projekt ma trwać nie krócej niż 12, ale nie dłużej niż 18 miesięcy. Jego wartość ma opiewać na minimum 100 tys. zł., maksimum - 2 mln. zł.  Gdzie szukać finansowania? W środkach unijnych - odpowiada Izabela Domogała, kierownik Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskich UM. Pamiętajmy, że Unia Europejska przeznaczyła gigantyczne pieniądze na działania miękkie w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji i w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. To właśnie na wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 opierać się mają te pomysły.

Jak zaznacza kierowniczka Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskich, miastu zależy na tym, żeby wcielić pomysły w życie, dlatego muszą być one realne, stąd odniesienia do RPO. To musi być coś innego, czego jeszcze w Bytomiu nie było, na co nikt inny nie wpadł, dlatego warto upewnić się i sięgnąć do mapy projektów na stronie urzędu marszałkowskiego - mówi Izabela Domogała. Konkurs jest ogólnopolski. Może na problemy Bytomia innowacyjnym okiem spojrzą mieszkańcy innych miast?

Pomysły na innowacyjne projekty społeczne można składać w 10 kategoriach (poniżej). Oceniać je będzie sąd konkursowy, w skład którego wchodzą ludzie, którzy przygotowali wiele projektów społecznych i mają doświadczenie w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych.

Żeby starać się o nagrodę w konkursie, do 19 marca trzeba wypełnić wniosek o dopuszczenie udziału (może złożyć go każda osoba dorosła). Osoby dopuszczone do konkursu będą mogły ubiegać się o nagrodę samodzielnie bądź w grupie, z której trzeba wyłonić pełnomocnika. Bardzo ważne jest wskazanie, kto ma realizować ten projekt - zaznacza Izabela Domogała. Oczywiście może to być pomysłodawca, ale ci, którzy nie mają czasu, mogą wymyślić projekt dla jakiejś konkretnej jednostki.

Pomysły należy spisać na specjalnych kartach /formularzach do 3 kwietnia. Muszą one być zaklejone w kopertach opisanych numerem identyfikacyjnym - sześciocyfrowym kodem. Szczegóły do tyczące konkursu znajdują się w regulaminie (poniżej).

Kiedy już pomysły zostaną wybrane, miasto ogłosi otwarty konkurs na ich realizację.

  • ogłoszenie o konkursie - pobierz
  • regulamin konkursu - pobierz
  • wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie - pobierz
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dot. osób fizycznych - pobierz
  • karta zgłoszenia pomysłu - pobierz
  • karta identyfikacyjna - pobierz
  • karta pokwitowania odbioru pracy - pobierz

Kategorie:

1) Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową;

2) Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych,
w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;

3) Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

4) Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia
w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych;

5) Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych;

6) Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji;

7) Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;

8) Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania;

9) Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż wymienione powyżej wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie;

10) Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

logo_kolor.jpg


Autor: Iwona Wronka
Zdjęcia: rynekseniora.pl

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.