Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 lutego 2018, Eleonora, Feliks, Kiejstus

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

10 mln na przebudowy bytomskich dróg

Projekty inwestycyjne z Metropolitalnego Funduszu Solidarności otrzymają dofinansowanie. Wśród miast, które skorzystają ze wsparcia jest także Bytom. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podjęto 16 lutego podczas Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Utrudnienia drogowe na ul. Katowickiej

Od 1 lutego w związku z przebudową wodociągu w ul. Katowickiej wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Odnowę rozpoczynamy od Rozbarku i Żabich Dołów

Trzy projekty na prawie 28 mln zł. Bytom startuje m.in. z realizacją projektów w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Rewitalizacji Żabich Dołów i odnowie Rozbarku poświęcona została dzisiejsza /26 stycznia/ konferencja prasowa w Biurze Promocji Bytomia.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap III

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap III Data publikacji: 24 stycznia 2014Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap III

Lokalizacja inwestycji
Od skrzyżowania z ul. Celną (koniec II etapu obwodnicy) do włączenia w al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Wartość inwestycji z wyszczególnieniem źródeł finansowania
Łączne nakłady 135,222 mln zł, z czego:
budżet miasta 69,5 mln zł,
środki UE 65,7 mln zł.

Cel inwestycji
Stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego dla wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum Bytomia. Skrócenie czasu przejazdu przez Bytom. Ograniczenie emisji spalin i hałasu w centrum.


Zakres rzeczowy inwestycji
Budowa drogi o dł. ok. 2,2 km, budowa dróg zbiorczych dla rolnictwa, tunelu pod skrzyżowaniem ul. Miechowickiej i Frenzla z obwodnicą. Przebudowa istniejącego wiaduktu drogowego w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej. Budowa oświetlenia ulicznego.

Przebieg realizacji inwestycji
2007r.
Rozpoczęto wykup nieruchomości gruntowych i wypłaty środków ich właścicielom.

2008r. Dokończono proces wypłat odszkodowań za wywłaszczenie i wykup terenu pod obwodnicę. Podpisano w dniu 16.06.2008r. umowę o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL. Opracowano raport oddziaływania na środowisko i sporządzono dokumentację powykonawczą dla zastępczych ogródków działkowych zlikwidowanych na potrzeby inwestycji. W dniu 12.12.2008r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

2009r.
Wykonano dokumentację techniczną dla potrzeb przetargu. Uruchomiono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót i promocji projektu. 3 czerwca 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą projektu, a następnie 30 lipca 2009 r. z firmą promującą projekt. Opracowano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto procedurę oceny oddziaływania na środowisko.

2010r. 
Wypłacono odszkodowania dla użytkowników ogródków działkowych. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zabezpieczono pozostałe ogródki działkowe, wykonano wycinkę drzew i przystąpiono do robót ziemnych w części drogowej i mostowej wraz z przebudową istniejącego uzbrojenia.

2011r.
Kontynuowano roboty ziemne związane z budową nasypów i obiektów mostowych oraz prace przy wodociągu i gazociągu, a także prace teletechniczne i przezbrojeniowe na skrzyżowaniu ul. Frenzla-Miechowicka. Zakończono prace przy budowie przepustów drogowych P1.1 i P1.2 oraz kolektora deszczowego.

Zakres rzeczowy: budowa drogi o długości 2.2 km na odcinku od końca etapu II obwodnicy do skrzyżowania ulic Miechowicka-Frenzla-Jeziorańskiego wraz z budową obiektów inżynierskich i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową alei Jana Nowaka Jeziorańskiego do granicy miasta Zabrza.Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.