Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 sierpinia 2018, Sabina, Sobieslaw, Bernard

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap III

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap III Data publikacji: 24 stycznia 2014Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap III

Lokalizacja inwestycji
Od skrzyżowania z ul. Celną (koniec II etapu obwodnicy) do włączenia w al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Wartość inwestycji z wyszczególnieniem źródeł finansowania
Łączne nakłady 135,222 mln zł, z czego:
budżet miasta 69,5 mln zł,
środki UE 65,7 mln zł.

Cel inwestycji
Stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego dla wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum Bytomia. Skrócenie czasu przejazdu przez Bytom. Ograniczenie emisji spalin i hałasu w centrum.


Zakres rzeczowy inwestycji
Budowa drogi o dł. ok. 2,2 km, budowa dróg zbiorczych dla rolnictwa, tunelu pod skrzyżowaniem ul. Miechowickiej i Frenzla z obwodnicą. Przebudowa istniejącego wiaduktu drogowego w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej. Budowa oświetlenia ulicznego.

Przebieg realizacji inwestycji
2007r.
Rozpoczęto wykup nieruchomości gruntowych i wypłaty środków ich właścicielom.

2008r. Dokończono proces wypłat odszkodowań za wywłaszczenie i wykup terenu pod obwodnicę. Podpisano w dniu 16.06.2008r. umowę o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL. Opracowano raport oddziaływania na środowisko i sporządzono dokumentację powykonawczą dla zastępczych ogródków działkowych zlikwidowanych na potrzeby inwestycji. W dniu 12.12.2008r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

2009r.
Wykonano dokumentację techniczną dla potrzeb przetargu. Uruchomiono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót i promocji projektu. 3 czerwca 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą projektu, a następnie 30 lipca 2009 r. z firmą promującą projekt. Opracowano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto procedurę oceny oddziaływania na środowisko.

2010r. 
Wypłacono odszkodowania dla użytkowników ogródków działkowych. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zabezpieczono pozostałe ogródki działkowe, wykonano wycinkę drzew i przystąpiono do robót ziemnych w części drogowej i mostowej wraz z przebudową istniejącego uzbrojenia.

2011r.
Kontynuowano roboty ziemne związane z budową nasypów i obiektów mostowych oraz prace przy wodociągu i gazociągu, a także prace teletechniczne i przezbrojeniowe na skrzyżowaniu ul. Frenzla-Miechowicka. Zakończono prace przy budowie przepustów drogowych P1.1 i P1.2 oraz kolektora deszczowego.

Zakres rzeczowy: budowa drogi o długości 2.2 km na odcinku od końca etapu II obwodnicy do skrzyżowania ulic Miechowicka-Frenzla-Jeziorańskiego wraz z budową obiektów inżynierskich i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową alei Jana Nowaka Jeziorańskiego do granicy miasta Zabrza.Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.