Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 lutego 2018, Konstancja, Maksym, Bernadeta

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

10 mln na przebudowy bytomskich dróg

Projekty inwestycyjne z Metropolitalnego Funduszu Solidarności otrzymają dofinansowanie. Wśród miast, które skorzystają ze wsparcia jest także Bytom. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podjęto 16 lutego podczas Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Utrudnienia drogowe na ul. Katowickiej

Od 1 lutego w związku z przebudową wodociągu w ul. Katowickiej wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Odnowę rozpoczynamy od Rozbarku i Żabich Dołów

Trzy projekty na prawie 28 mln zł. Bytom startuje m.in. z realizacją projektów w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Rewitalizacji Żabich Dołów i odnowie Rozbarku poświęcona została dzisiejsza /26 stycznia/ konferencja prasowa w Biurze Promocji Bytomia.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnością w PM nr 25 w Bytomiu

logotypy PM.jpg

Projekt:
Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 25 w Bytomiupm25.jpg

Oś priorytetowa:  XII. Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie: 12.1.1 . Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT

Umowa o dofinansowanie podpisana 29 sierpnia 2016 r. pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a Miastem Bytom.

Poziom dofinansowania: 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Wartość zadania ogółem: 658 813,46 zł

Kwota dofinansowania ze środków unijnych:
396 637,74 zł

Cel projektu: upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich poprzez zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 25 w Bytomiu. 

Opis projektu:

W ramach projektu zaplanowano następujące prace remontowo-budowlane:
a)    przebudowy pomieszczeń z całym zapleczem (w parterze likwidacja ścianki dzielącej pomieszczenia celem stworzenia sali dla dzieci, dostosowanie sanitariatu dla dzieci, wydzielenie szatni dla dzieci, wykonanie wejścia do szatni poprzez przekucie  w ścianie korytarza od strony klatki schodowej, i zamurowanie starego wejścia),
b)    przebudowę kuchni i sanitariatów z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów,
c)    remont korytarza,
d)    wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o,
e)    wymianę grzejników,
f)    wymianę okien i drzwi,
g)    wymianę podłóg, przetarcie tynków na parterze i piętrze,
h)    malowanie pomieszczeń na parterze i piętrze,
i)    doposażenie kuchni i sal dydaktycznych.

Część prac zaplanowanych w projekcie - pomieszczenia towarzyszące (dla pracowników, dyrektora, pomieszczenie gospodarcze) - realizowana będzie jako koszty niekwalifikowane pokryte ze środków wnioskodawcy.
W projekcie zastosowano standardowe, sprawdzone w praktyce rozwiązania technologiczne, gwarantujące wysoką jakość i bezpieczeństwo wykonania.

Zakres prac dostosowano do rzeczywistych potrzeb projektu nieinwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, aby zapewnić realizację założonych celów, podnieść jakość warunków edukacji przedszkolnej, w tym umożliwić ją większej grupie dzieci (3-4 letnich).

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 24 lipca 2017 r.

www.mapadotacji.gov.pl


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.