Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
27 kwietnia 2018, Felicja, Teofil, Zyta

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Gdzie jest 100 milionów euro? Większość w Bytomiu!

Na 264 miliony zł opiewają projekty złożone przez Bytom w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Większość przeszła już pozytywną ocenę formalną lub zostały wybrane do dofinansowania przez urząd marszałkowski. OSI staje się faktem - pierwsze remonty i projekty miękkie ruszyły.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Nowe oblicze Rozbarku

Życzenia rozbarczan stają się faktem. Będą mieli w swojej dzielnicy rynek, place zabaw i promenadę, a ruch samochodowy na niektórych ulicach będzie ograniczony.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

22 projekty z dofinansowaniem

22 projekty z dofinansowaniem Data publikacji: 19 grudnia 2017Bytom w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 złożyło aż 34 wnioski o dofinansowanie projektów tzw. miękkich i twardych i aż 22 z nich otrzymały już dofinansowanie.

Co to tak naprawdę znaczy? Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego złożono 34 projekty, które zostały poddane surowej ocenie. 22 z nich już została wybrana do dofinansowania. Łączna wartość wniosków to 54 mln 342 tys., a wartość otrzymanego dofinansowania 29 mln 12 tys. To bardzo dobre wiadomości.

Projekty możemy podzielić na dwie kategorie: składane w ramach EFRR-u (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), np. na remonty, modernizacje, przebudowę -  tzw. twarde i w ramach EFS-u, (Europejski Fundusz Społeczny), np. na dodatkowy oddział przedszkolny czy wsparcie placówek pomocowych -  tzw. miękkie.

Każdy wniosek wymaga gruntownego przygotowania i szczegółowego opracowania.
Mówiąc w uproszczeniu: wnioski ocenia się pod względem formalnym, tzn. kwalifikowalności zarówno podmiotu składającego wniosek - czy wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku, jak i przedmiotowości projektu - czy jest realizowany na terenie woj. śląskiego, czy jest zgodny z przedmiotem naboru, czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku, czy jest zgodny z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego. Opiniowaniu podlega także zgodność przygotowania z instrukcją, z prawem unijnym i krajowym. Ocenia się także poprawność ustalenia poziomu procentowego dofinansowania projektu, kwalifikowalność wydatków, okres realizacji projektu, zgodność projektu z zasadami pomocy  publicznej lub pomocy de minimis oraz z zasadami partnerstwa, promowania równości szans kobiet i mężczyzn, zrównoważonego rozwoju i wiele innych.

To jednak nie wszystko. Wnioski podlegają jeszcze ocenie merytorycznej. Tu specjaliści sprawdzają  czy zaplanowane efekty i wskaźniki projektu są możliwe do zrealizowania, prawidłowość analizy finansowej i ekonomicznej projektu, trwałość rezultatu projektów, poprawność oszacowania budżetu inwestycyjnego, zasadność danych określonych w analizie finansowej, efektywność projektu, stopień przygotowania inwestycji do realizacji. Ocenia się także wpływ projektu na otoczenie.

Z raportu podsumowującego wykorzystanie środków ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) na dzień 31 października 2017 r. wynika, że Bytom plasuje się w zaszczytnej czołówce miast z największą liczbą pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie.

Pozostało do złożenia 10 wniosków, w tym dwa jeszcze w najbliższych trzech miesiącach. Są to projekty: Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. - „Nowe horyzonty zawodowe” - EFS oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego - „Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa Infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” - EFRR.
zit2.jpg
pasek_ue.jpg

Autor: Biuro Prasowe UM w Bytomiu

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.